A CiRMi - Civil Rádió Miskolc - célja az őszinte, független, közösségi műsorszolgáltatás

A Civil Rádió Miskolc Alapítvány

 

Alapító: dr. Nónay Gábor

Kuratórium elnöke: Kiss Bianka
Kuratórium tagjai: 
dr. Frei Gabriella
Simon Gabriella

 

Az Alapítvány rövid távú céljai:

 

Olyan médium kialakítása, mely főként a miskolciak, a helyi civil szervezetek és a lakosok számára hiteles „kommunikációs” felületeket nyújt 2021-től kezdődően a rádiózáson túlmenően  youtube és online újság formájában is. 

Konkrét helyi ügyekben vélemény-nyilvánítási fórumként működve, a döntéshozók figyelmét is fel kívánjuk hívni olyan problémákra, amelyek adott ügyekben segítséget nyújthatnak a változáshoz.

Kifejezett célunk a csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok nyilvánossághoz való hozzáférésének biztosítása.

 

Az Alapítvány célja: 

 

közéleti és ifjúsági aktivitás támogatása Miskolcon és az Észak- magyarországi régióban, az alábbi részcélok mentén:


a) a lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából, közösségi "Civil Rádió Miskolc" működtetésének támogatása és elősegítése,
b) a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével,
c) együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel,
d) kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok, társadalmi csoportok fel­készítése saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések szervezésével és kiadványok megjelentetésével,
e) kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok média megjelenítésének segítése, érdekvédelmi munkájuk támogatása,
f) a nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, illetve más kulturális szervezetek, intézmények nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása.

 

Az Alapítvány működése:

 

Médiumfelületeink hosszú távú és fenntartható működtetését elsősorban önkéntesek bevonásával, közösségfejlesztéssel, a helyi civilek együttműködésével kívánjuk biztosítani. Ezen túlmenően pályázatokat nyújtunk be és megjelenési felületet biztosítunk más szektorok szereplői számára is.

 

Együttműködés:

 

Alapítványunk szívesen működik együtt (alkalmilag és hosszú távon egyaránt) az alapító okiratában megfogalmazottak  megvalósítása érdekében bármely szektor szereplőivel.