A CiRMi - Civil Rádió Miskolc - célja az őszinte, független, közösségi műsorszolgáltatás
A Civil Rádió Miskolc Alapítvány tagjai

Alapító: Dr. Nónay Gábor
Kuratórium elnöke: Jurkó Petra
Kuratórium tagjai: 
Sélley Andrea
Simon Gabriella
Szendrei Andrea
Szabó SzabolcsA rádió rövid távú céljai:

Miskolcon a közösségi rádió kialakításával - legfőképpen a fiatalok, 
de bárki számára társadalmi érzékenyítési, illetve önmegvalósításra 
lehetőséget biztosító „kommunikációs” felület, 
továbbá cél a miskolciság pozitívumairól való 
közös (konstruktív) gondolkodás terének létrehozása, 
így a rádió adta lehetőség konkrét helyi ügyekben 
vélemény-nyilvánítási fórumként tud funkcionálni 
a helyi civil szervezetek és a lakosok számára.

Célunk a rádió működtetése során a közösség figyelmét felhívni 
a fontos helyi ügyekre, vitát folytatni azokról, 
lehetőséget adva különböző álláspontok megjelenítésére, 
egyben a döntéshozók figyelmét is felhívni olyan problémákra, 
amelyek a változásban segítséget igényelnek.

A csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok
nyilvánossághoz való hozzáférésének biztosítása. 


A rádió hosszú távú céljai:

A rádió hosszú távú és fenntartható működtetése, 
amelynek érdekében az Alapítvány folyamatosan szervezi 
a közösségi bevonást és részvételt (pl. közösségi szolgálat),
ennek részeként a későbbiekben 
egy olyan közösségi alap létrehozására tesz kísérletet, 
amely egyrészt épít a helyi civilek együttműködésére, 
másrészt a függetlenség megteremtésének érdekében próbálja bevezetni 
egy közösségi finanszírozási forma alkalmazását.

A legfontosabb hosszú távú cél, hogy közösséget teremtsünk, építsünk, 
egyfajta agórát, virtuális városi teret képezzünk.


Közéleti és ifjúsági aktivitás támogatása 
a Miskolcon és az észak-magyarországi régióban, az alábbi részcélok mentén: 

a) a lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából
közösségi „civil rádió Miskolc” működtetésének támogatása és elősegítése, 
b) a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, 
szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével, 
c) együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, 
az alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel 
d) kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi 
és más profilú egyesületek, alapítványok, társadalmi csoportok felkészítése 
saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések szervezésével, 
ismertető kiadványok megjelentetésével, 
e) kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok 
média megjelenítésének segítése, érdekvédelmi munkájuk támogatása, 
f) a nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, 
​​​​​​​illetve más kulturális szervezetek, intézmények 
nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása.