A CiRMi - Civil Rádió Miskolc - célja az őszinte, független, közösségi műsorszolgáltatás

A Civil Rádió Miskolc Alapítvány tagjai

Alapító: Dr. Nónay Gábor
Kuratórium elnöke: Kiss Bianka
Kuratórium tagjai:
Simon Gabriella
Frei Gabriella

 

A rádió rövid távú céljai:

 

Miskolcon a közösségi rádió kialakításával - legfőképpen a fiatalok, de bárki számára társadalmi érzékenyítési, illetve önmegvalósításra lehetőséget biztosító „kommunikációs” felület, továbbá cél a miskolciság pozitívumairól való közös (konstruktív) gondolkodás terének létrehozása, így a rádió adta lehetőség konkrét helyi ügyekben vélemény-nyilvánítási fórumként tud funkcionálni a helyi civil szervezetek és a lakosok számára.

Célunk a rádió működtetése során a közösség figyelmét felhívni a fontos helyi ügyekre, vitát folytatni azokról, lehetőséget adva különböző álláspontok megjelenítésére, egyben a döntéshozók figyelmét is felhívni olyan problémákra, amelyek a változásban segítséget igényelnek.

A csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok nyilvánossághoz való hozzáférésének biztosítása. 

 

A rádió hosszú távú céljai:

 

A rádió hosszú távú és fenntartható működtetése, amelynek érdekében az Alapítvány folyamatosan szervezi a közösségi bevonást és részvételt (pl. közösségi szolgálat), ennek részeként a későbbiekben egy olyan közösségi alap létrehozására tesz kísérletet, amely egyrészt épít a helyi civilek együttműködésére, másrészt a függetlenség megteremtésének érdekében próbálja bevezetni egy közösségi finanszírozási forma alkalmazását.

 

A legfontosabb hosszú távú cél, hogy közösséget teremtsünk, építsünk, egyfajta agórát, virtuális városi teret képezzünk.

 

Közéleti és ifjúsági aktivitás támogatása a Miskolcon és az észak-magyarországi régióban, az alábbi részcélok mentén: 

 

a) a lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából közösségi „civil rádió Miskolc” működtetésének támogatása és elősegítése,
b) a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével,
c) együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, az alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel
d) kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok, társadalmi csoportok felkészítése saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések szervezésével, ismertető kiadványok megjelentetésével,
e) kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok média megjelenítésének segítése, érdekvédelmi munkájuk támogatása,
f) a nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, illetve más kulturális szervezetek, intézmények nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása.